کنفرانس کیفیت و بهره وری- رئیس و دبیرعلمی
سازمان اصلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/14 | 

برگزار کننده: انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران با همکاری انجمن علمی مدیریت بهره وری ایران

رئیس کنفرانس: آقای مهندس حسین مهریان

دبیر علمی کنفرانس:آقای دکتر مسعود علی اکبر گلکار
دبیراجرایی کنفرانس:آقای مهندس هوشنگ رستمیان 

 

آدرس دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر پلاک ۶۶ طبقه دوم  کد پستی: ۱۵۸۸۶۶۸۱۱۵

تلفن دبیرخانه: -۸۸۳۰۱۷۶۲-۸۸۳۰۰۹۳۰
دورنگار: ۸۸۳۰۰۹۳۰
واتس آپ: ۰۹۱۲۲۱۸۵۱۱۴

آدرس ایمیل:iraniipagmail.com

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب