کنفرانس کیفیت و بهره وری- اخبار کنفرانس
دریافت کد اختصاصی ISC دریافت کد اختصاصی ISC

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/15 | 
برای مشاهده کد اختصاصی ISC میتوانید به سایت https://conf.isc.ac/fa مراجعه نمایید
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.55.61.fa
برگشت به اصل مطلب