کنفرانس کیفیت و بهره وری- ضرورت برگزاری
اهداف برگزاری کنفرانس اهداف برگزاری کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/14 | 

برگزاری کنفرانس کیفیت و بهره­ وری بدنبال ضرورت‌ها و احساس نیازهایی که تشخیص داده شد، مورد توجه قرار گرفت، در واقع اهم ضرورت‌های برگزاری این کنفرانس را می توان این‌گونه برشمرد 

  1. عدم وجود جایگاه مناسب بهره­و ری در بنگاه‌های اقتصادی، علی‌رغم تاثیر فوق‌العاده‌ای که این علم بر روان سازی فرآیندهای سازمان و کاهش هزینه‌های مختلف عملیاتی سازمان‌ها، موسسات و نهادهای مختلف کشور دارند.

  2. نیاز به بازنگری جدی و مهندسی دوباره فرآیندهای مختلف بهره­ وری به ویژه ضرورت بهینه سازی آنها در مدیریت سرمایه‌های ملی در کشور .

  3. بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و تجارب موفق موسسات، سازمان‌ها و نهادهای کشور در حوزه بهره ­وری و بررسی روند توسعه انجام فعالیت‌های بهره ­وری رایج در کشور در مقایسه با اصول نوین و پیشرفته آن در دنیا .

  4. نیاز به شناسایی نخبگان، پژوهشگران، مهندسان، مراکز، موسسات، دانشگاه‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه و معرفی پروژه‌های تعریف شده و بررسی نحوه نیاز سنجی، تعریف و انجام پروژه‌های جدید در این زمینه.

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.51.11.fa
برگشت به اصل مطلب