کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری- نشست ها
نقد و بررسی استاندارد 13375 نقد و بررسی استاندارد 13375

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | 
عناوین نشست:
  • فرایند تدوین استاندارد
  • شیوه تعیین بازده حرارتی
  • معیار بازده حرارتی
  • نقاط قوت و فرصت های بهبود
  • بایدها و نبایدهای اجرای استاندارد 13375
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.93.41.fa
برگشت به اصل مطلب