کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری- نشست ها
نشست های سیزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری نشست های سیزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | 
نشست نظام های مدیریت کیفیت و بهره وری (برگزار کننده: وزارت نیرو)
موضوعات:
  • طرح ابزارهای مدیریت نوین کیفیت
  • برون سپاری
  • مدیریت دانش و رویکرد جدید انقلاب صنعتی 04
  • پرسش و پاسخ
نشست جایزه ملی کیفیت (برگزار کننده: سازمان ملی استاندارد ایران)
موضوعات:
  • Iso9004
  • مسئولیت اجتماعی CSR
  • جایزه ملی کیفیت ایران با رویکرد جایزه تعالی مدیریت مدرسه


 
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.93.41.fa
برگشت به اصل مطلب