کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری- مقالات پذیرفته شده یازدهمین کنفرانس
مقالات پذیرفته شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | 

کد اختصاصی همایش در سامانه ISC : 21101-95161

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.90.34.fa
برگشت به اصل مطلب