کنفرانس کیفیت و بهره وری- اخبار کنفرانس
مراسم اختتامیه مراسم اختتامیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/22 | 
مراسم اختتامیه چهاردهمین کنفرانس
 

 
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.55.58.fa
برگشت به اصل مطلب