کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری- افراد
مخاطبین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | 
  • متخصصین و صاحبنظران حوزه های بهره وری و کیفیت
  • سازمانها،نهادها و مراکز علمی و پژوهشی
  • مدیران بنگاه­های اقتصادی و تولید کنندگان
  • اساتید و دانشجویان
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.54.18.fa
برگشت به اصل مطلب