کنفرانس کیفیت و بهره وری- برنامه‌ها
برنامه کنفرانس برنامه کنفرانس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/14 | 
کثرت مخاطبان کنفرانس و نیازهای متنوع آنان، موجب پیچیدگی در پاسخگویی به نیازهای آنان می‌شود. در نظر گرفتن حدود ۶ نوع برنامه مختلف در زمان برگزاری کنفرانس موجب می‌شود تا مخاطبان، گزینه‌های متعددی برای انتخاب در برابر خود داشته و بتوانند در هر لحظه مطابق با سلیقه و نیاز خود از کنفرانس بهره‌مند شوند. برخی از مهم‌ترین برنامه‌های کنفرانس عبارتند از :
  1. ارایه مقالات برگزیده کمیته علمی به صورت شفاهی و پوستری.
  2. برگزاری پانل‌های تخصصی پژوهشی-کاربردی در حوزه بهره ­وری در صنایع مختلف کشور
  3. ارایه تجربه‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی سازمان‌های موفق
  4. برگزاری کارگاه و سمینارهای آموزشی در طی کنفرانس.
  5. تقدیر از مقاله های برتر
  6. انتشار لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس.
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.52.17.fa
برگشت به اصل مطلب