فهرست اعضای کمیتهآقای دکتر حسین عسکریان ابیانه
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر حسین حسینیان
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر حسین حسینی
عضو هیات علمی
دانشگاه تبریز
آقای دکتر مسعود علی اکبر گلکار
عضو هیات علمی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
آقای دکتر ناصر شمس
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر مسعود ضیاء بشرحق
عضو هیات علمی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
آقای دکتر رضا حسینی ابرده
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر محمود مانی
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر مقصود امیری
عضو هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
آقای دکتر فرهاد اعتباری
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آقای دکتر علیرضا عیدی
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی کردستان
آقای دکتر محمدرضا آقاابراهیمی
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی بیرجند
آقای دکتر یاسر دامچی
عضوهیات علمی
دانشگاه صنعتی شاهرود
آقای دکتر مهدی ظریف
عضوهیات علمی
دانشگاه صنعتی مشهد
آقای دکتر علیرضا فریدونیان
عضو هیات علمی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
خانم دکتر حشمت خلیفه سلطانی
عضو هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
آقای دکتر امیر عظیمی

دانشگاه آزاد اسلامی
خانم دکتر زهرا اربابی
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
آقای دکتر شروین اسدزاده
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آقای مهندس هوشنگ رستمیان
عضو هیات مدیره
انجمن مدیریت بهره وری ایران
آقای دکتر مهران سپهری
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکتر غضنفر شاهقلیان
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان
آقای دکتر حامد هاشمی دزکی
عضو هیات علمی
دانشگاه کاشان
آقای دکتر وحید برادران
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آقای دکتر محمدرضا آقامحمدی
عضو هیات علمی
دانشگاه شهید عباسپور
آقای دکتر محمد عابدینی
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی بروجردی
خانم دکتر طیبه عباس نژاد
عضو هیات علمی
دانشگاه هرمزگان
خانم دکتر صهبا رجامند
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
آقای دکتر آرمان صفایی

پژوهشگاه نیرو
آقای دکتر بختیار استادی
عضو هیات علمی
دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر عبداله شمیسا
عضو هیات علمی
دانشگاه خاتم
آقای دکتر اسماعیل امینی
عضو هیات مدیره
انجمن مدیریت بهره وری ایران

خانم مهندس منیره وفا
مدیر اجرایی
آقای مهندس طاها رهنما

خانم فاطمه ابارشی


آقای مهندس حسین مهریان
رئیس هیات مدیره
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
آقای دکتر مسعود علی اکبر گلکار
عضو هیات علمی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
آقای مهندس حسن شاکری
خزانه دار
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
آقای مهندس بابک کاظمی
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی
خانم مهندس مریم زارع
کارشناس مسئول برنامه ریزی نیروی انسانی
شرکت برق منطقه ای یزد
آقای مهندس مجید دهقان
مدیر دفتر روابط عمومی
شرکت برق منطقه ای یزد
آقای دکتر اسماعیل امینی
عضو هیات مدیره
انجمن مدیریت بهره وری ایران
خانم دکتر حشمت خلیفه سلطانی
خزانه دار
انجمن مدیریت بهره وری ایران
خانم دکتر زهرا اربابی
نایب رئیس
انجمن مدیریت بهره وری ایران
آقای دکتر امیر عظیمی
عضو هیات مدیره
انجمن مدیریت بهره وری ایران
آقای دکتر قاسم انصاری
عضو هیات مدیره
انجمن مدیریت بهره وری ایران
آقای دکتر مهران سپهری
عضو هیات مدیره
انجمن مدیریت بهره وری ایران
آقای مهندس هوشنگ رستمیان
عضو هیات مدیره
انجمن مدیریت بهره وری ایران
آقای مهندس غلامرضا رجبی
عضو هیات مدیره
انجمن مدیریت بهره وری ایران
آقای دکتر علیرضا فریدونیان
بازرس اصلی
انجمن مدیریت بهره وری ایران


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کنفرانس کیفیت و بهره وری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | The National Conference of Quality & Productivity

Designed & Developed by : Yektaweb