فهرست اعضای کمیته علمیآقای دکتر حسین عسکریان ابیانه
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر حسین حسینیان
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر حسین حسینی
عضو هیات علمی
دانشگاه تبریز
آقای دکتر مسعود علی اکبر گلکار
عضو هیات علمی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
آقای دکتر ناصر شمس
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر مسعود ضیاء بشرحق
عضو هیات علمی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
آقای دکتر رضا حسینی ابرده
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر محمود مانی
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر مقصود امیری
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر فرهاد اعتباری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد قزوین

آقای دکتر علیرضا عیدی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی کردستان

آقای دکتر محمدرضا آقاابراهیمی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

آقای دکتر یاسر دامچی
عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

آقای دکتر مهدی ظریف
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مشهد

آقای دکتر علیرضا فریدونیان
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


خانم مهندس منیره وفا


آقای مهندس طاها رهنما


خانم فاطمه ابارشیآقای مهندس حسین مهریان
رئیس هیات مدیره
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
آقای دکتر مسعود علی اکبر گلکار
عضو هیات علمی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
آقای مهندس حسن شاکری
قائم مقام
شرکت توزیع نیروی برق تهران
آقای دکتر آرش خلیلی نصر
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی شریف
آقای مهندس بابک کاظمی
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی
خانم مهندس مریم زارع
کارشناس مسئول برنامه ریزی نیروی انسانی
شرکت برق منطقه ای یزد
آقای مهندس مجید دهقان
مدیر دفتر روابط عمومی
شرکت برق منطقه ای یزد
آقای مهندس سید مصطفی رسولی
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
شرکت توزیع نیروی برق یزد
آقای مهندس محمد اعراب شیبانی
مدیر دفتر مهندسی و نظارت
شرکت توزیع نیروی برق یزد

آقای مهندس بابک کاظمی
دانشگاه آزاد اسلامی

آقای مهندس بابک فاضل بخششی
معاون برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

آقای مهندس دانیال جباری
سازمان ملی بهره وری

آقای مهندس مجتبی مشایخی
مدیریت تولید برق شهید رجائی

آقای مهندس حسن شاکری
شرکت توزیع نیروی برق تهران

آقای دکتر آرش خلیلی نصر
عضو هیات علمی دانشگاه شریف

آقای دکتر مسعود علی اکبر گلکار
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آقای مهندس سید علی پویان
شرکت برق منطقه ای تهران

آقای دکتر علیرضا فریدونیان
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آقای مهندس علی اضعر جلالی
معاون امور نوسازی و تحول اداری وزارت نیرو

آقای دکتر محمد برندک


آقای مهندس حمید پارسامنش

نیروگاه شازند اراک
آقای مهندس حمید ناصری

نیروگاه سیکل ترکیبی قم
آقای مهندس اسماعیل امینی

سازمان ملی استاندارد ایران
آقای مهندس علی یزدان مهر

شرکت برق منطقه ای تهران
آقای مهندس مجید دهقان

شرکت برق منطقه ای یزد
خانم مهندس مریم زارع

شرکت برق منطقه ای یزد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | The National Conference of Quality & Productivity

Designed & Developed by : Yektaweb